fbpx
 

Nieuwsbrief december 2020

Ook de nieuwsbrief van december begint helaas met corona-gerelateerde steunmaatregelen.

Het blijft maatwerk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor specifieke steunmaatregelen. In algemene zin moet er natuurlijk wel sprake zijn van inkomstenderving en doorbetaling van vaste lasten.  Bij deze vooraf excuus voor alle afkortingen van de regelingen, maar willen ze toch kort even benoemen, want ondertussen is er al een NOW 3.0, TOZO 4 is er de TVL regeling, et cetera.

Zie bijgaande link met informatie over maatregelingen en verlenging daarvan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

De afgekondigde lockdown tot 18 januari zorgt voor een ingrijpende andere situatie voor veel ondernemers. Het steunloket voor de NOW is daarom geopend tot 27 december 2020.

De TVL regeling voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, deze wordt verbeterd. Daardoor krijgen bedrijven met grote omzetverliezen meer steun. De verbetering geldt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020, het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Er komt ook nog een nieuwe steunmaatregel: de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De TONK is bedoeld voor gevallen waarin vanwege corona betalingsmoeilijkheden ontstaan en de bestaande ondersteuningsmaatregelen tekort schieten. De TONK geldt ook voor zelfstandigen en wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Wat een praktisch hulpmiddel blijft is de zogenaamde coronacalculator, deze is ook geactualiseerd met de nieuwe steunmaatregelen. https://www.coronacalculator.nl/calculator

 

 

 

 

 

 

Heeft u hulp nodig om uw situatie te beoordelen? Uiteraard kan uw MBV-adviseur hierbij helpen, bel of mail gerust!