RSS Medisch nieuws

  • Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd 18 april 2019
    In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.
  • Keuzehulp Siriz mag ongewenst zwangere vrouwen blijven adviseren 17 april 2019
    Siriz mag ook in de toekomst voorlichtingsgesprekken blijven houden met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Naast Siriz bieden twee andere organisaties zulke adviesgesprekken. Alle drie ontvangen ze subsidie van het ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt Skipr. 
  • InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit 17 april 2019
    Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk en moet tegelijk werkbaar zijn in de dagelijkse […]