foto lonen

Loonadministratie

Onze adviseurs kunnen u veel werk uit handen nemen op het gebied van de loonadministratie. Omdat het hun specialisme is, doen zij dat snel en efficiënt. U kunt onder meer een beroep doen op MBV voor:
• De maandelijkse verwerking van de lonen, inclusief declaraties en onkostenvergoedingen;
• Het verzorgen van aangiftes loonheffingen, sociale premies en pensioen en/of de controle daarvan;
• Het verzorgen van betaaloverzichten van de nettolonen en loonaangiften;
• Het verzorgen van ziek- en betermeldingen bij de verzekeringsmaatschappij en het controleren van uitkeringen van ziekengeldverzekeringen;
• Het maken van salarisberekeningen en het opstellen van arbeidscontracten;
• Het bewaken van de aansluiting tussen loonadministratie en financiële administratie;
• Het onderhouden van contact met diverse instanties, waaronder de Belastingdienst;
• Het beantwoorden van vragen over onderwerpen die met loon, loonbelasting, premies en pensioenen te maken hebben;
• Begeleiding bij het ontwikkelen en in stand houden van personeelsbeleid.