rapportage

Financiële rapportage

Een goed verzorgde financiële administratie is dus belangrijk voor uw eigen ondernemingsbeleid, maar zorgt er in één moeite ook voor dat alles gereed is voor rapportages aan firmanten, aandeelhouders en/of de fiscus. Financiële rapportages worden aan u voorgelegd in de vorm en regelmaat zoals u die wenst, en zoals ze het beste passen bij uw bedrijfsstrategie. Het financiële jaarverslag is een bekend voorbeeld, maar de rapportage kan ook halfjaarlijks, per kwartaal of dynamisch worden gepresenteerd. Een voorbeeld van een dynamische rapportage is het moving annual total: een voortschrijdende weergave van verschillende kengetallen op jaarbasis. U kunt daarmee zien waar u bij ongewijzigd beleid aan het eind van het jaar op verschillende bedrijfseconomische indicatoren uitkomt.