foto admin

Financiële administratie

Een goede administratie is niet alleen nodig voor de belasting. Ook bij het uitstippelen van de strategie van uw bedrijf maakt u er gebruik van, en bij het monitoren of die strategie wel het gewenste resultaat oplevert. U kunt er precies mee zien waar uw inkomsten vandaan komen, waar de uitgaven heen gaan en vooral: welke ontwikkeling daarin zit. Zo wordt u in een vroeg stadium geattendeerd op ontwikkelingen onder de oppervlakte of op aankomende trends.
De adviseurs van MBV kunnen u helpen bij het opzetten van uw administratie; wij kunnen ook de gehele administratie voor u verwerken. Dat gaat met behulp van moderne software die het eenvoudig maakt om gegevens uit te wisselen en waarmee u van dag tot dag de actuele stand kunt volgen.