Disclaimer

Management Begeleiding Vrije beroepen (MBV), statutair gevestigd in Nijkerk staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32153891. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een opdrachtbevestiging gesloten met Management Begeleiding Vrije beroepen (MBV), waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. MBV is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Adminstratiekantoren en Belastingdeskundigen (NOAB).

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.