Loonadministratie

De adviseurs van MBV kunnen u veel werk uit handen nemen op het gebied van de loonadministratie. Omdat het hun specialisme is, doen ze dat snel en efficiënt. U kunt onder meer een beroep doen op MBV voor:

 • De maandelijkse verwerking van de lonen, inclusief declaraties en onkostenvergoedingen, inhoudingen, premies en belastingen;
 • Het verzorgen van aangiftes en afdracht van loonheffingen, de afdracht van loonbelasting, sociale premies en pensioenbijdragen en/of de controle daarvan;
 • Het verzorgen van betaaloverzichten van de nettolonen en loonaangiften;
 • Het verzorgen van ziek- en betermeldingen bij de verzekerings- maatschappij en het controleren van uitkeringen van ziekengeldverzekeringen;
 • Het maken van salarisberekeningen en het opstellen van een standaard
  arbeidscontract;
 • Het bewaken van de aansluiting tussen loonadministratie en financiële administratie;
 • Het onderhouden van contact met de Belastingdienst;
 • Het beantwoorden van vragen van uw medewerkers over onderwerpen die met loon, loonbelasting, premies en pensioenen te maken hebben;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen en in stand houden van personeelsbeleid.