Financiële diensten

Financiële administratie

Een goede administratie is niet alleen nodig voor de belasting. Ook bij het uitstippelen van de strategie van uw bedrijf maakt u er gebruik van, en bij het monitoren of die strategie wel het gewenste resultaat oplevert. U kunt er precies mee zien waar uw inkomsten vandaan komen, waar de uitgaven heen gaan en vooral: welke ontwikkeling daarin zit. Zo wordt u in een vroeg stadium geattendeerd op ontwikkelingen onder de oppervlakte of op aankomende trends.
De adviseurs van MBV kunnen u helpen bij het opzetten van uw administratie; ze kunnen ook de gehele administratie voor u verwerken. Dat gaat met behulp van moderne software die het eenvoudig maakt om gegevens uit te wisselen en waarmee u van dag tot dag de actuele stand kunt volgen.

Financiële rapportage

Een goed verzorgde financiële administratie is dus belangrijk voor uw eigen ondernemingsbeleid, maar zorgt er in één moeite ook voor dat alles in gereedheid ligt voor rapportages aan firmanten, aandeelhouders en/of de fiscus.
Financiële rapportages worden aan u voorgelegd in de vorm en regelmaat zoals u die wenst, en zoals ze het beste passen bij uw bedrijfsstrategie. Het financiële jaarverslag is een bekend voorbeeld, maar de rapportage kan ook halfjaarlijks, per kwartaal of dynamisch worden gepresenteerd. Een voorbeeld van een dynamische rapportage is het moving annual total: een voortschrijdende weergave van verschillende kengetallen op jaarbasis. U kunt daarmee zien waar u bij ongewijzigd beleid aan het eind van het jaar op verschillende bedrijfseconomische indicatoren uitkomt.

Belastingaangifte en belastingadvies

Uw belastingaangifte is de meest voor de hand liggende èn de meest onontkoombare reden voor een goede administratie. De adviseurs van MBV kennen de techniek van die aangifte tot in de kleinste details. Daarom hebben ze ook een scherp oog voor de mogelijkheden om het betalen van belasting te beperken. Omdat ze zich bij uw bedrijf betrokken voelen, zullen ze u daarover vaak ongevraagd adviseren. Maar u kunt hen natuurlijk ook benaderen met specifieke vragen. Met hun grondige kennis van uw bedrijf hebben ze daarop altijd een passend en bruikbaar antwoord.