foto coaching

Coaching en bedrijfseconomisch advies

De adviseurs van MBV zijn erop gebrand om uw bedrijf van haver tot gort te leren kennen. Wij behandelen niet alleen uw administratie, maar wij houden ook persoonlijk contact met u. Wij kennen uw doelstellingen en prioriteiten en volgen de realisatie daarvan op de voet als u dat wilt. Daardoor zijn we uitstekend toegerust om u te helpen met bedrijfseconomisch advies.
Welke posten laten een sterke, misschien té sterke stijging of daling zien? Waar gaat het te hard, waar niet snel genoeg? Welke andere indicatoren geven aanleiding om bij te sturen? Hoe staat het met de openstaande offertes? Hoe ontwikkelt het aantal nieuwe klanten zich? Welke kansen blijven er liggen, welke perspectieven of bedreigingen dienen zich aan? Het zijn allemaal onderwerpen waarop de adviseurs van MBV u met advies terzijde kunnen staan. Onze brede ervaring, bedrijfseconomische kennis, externe oriëntatie en hun basishouding om naast de ondernemer te staan bij het halen van de bedrijfsdoelen bepalen de toegevoegde waarde van ons advies. Een adviseur van MBV staat naast de ondernemer en kijkt achter de cijfers!

U kunt met ons afspraken maken voor bedrijfscoaching op regelmatige basis, u kunt ons advies vragen als uw bedrijf er behoefte aan heeft – en u kunt er ook vanuit gaan dat onze adviseurs u erop attenderen als ze iets zien dat uw extra aandacht vraagt.